RELACJE FOTOGRAFICZNE

 • Relacje Fotograficzne
 • Relacje Fotograficzne
 • Relacje Fotograficzne
 • Relacje Fotograficzne
 • Relacje Fotograficzne
 • Relacje Fotograficzne
 • Relacje Fotograficzne
 • Relacje Fotograficzne
 • Relacje Fotograficzne
 • Relacje Fotograficzne
 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 
 
 
 
Naszą witrynę przegląda teraz 16 gości 
 
 

honorowyzlotymedal

S
towarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego jest ogólnopolską organizacją społeczną, zarejestrowaną w 1946 roku, posiadającą osobowość prawną, zrzeszającą kadrę inżynieryjno – techniczną przetwórstwa rolno – spożywczego. Głównym celem Stowarzyszenia jest udział w rozwijaniu nauki i techniki w gospodarce żywnościowej. Zadaniem SITSpoż jest podkreślenie rangi inżynierów i techników polskiego przemysłu spożywczego i propagowanie osiągnięć wyróżniających się członków. Stowarzyszenie jest właścicielem 7 tytułów wydawniczych - czasopism branżowych: Przemysł Spożywczy, Gospodarka Mięsna, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, Przegląd Zbożowo – Młynarski, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, Przegląd Gastronomiczny, Продовольствие które spełniają ogromną rolę w kształtowaniu wiedzy i świadomości polskiego społeczeństwa. W ramach struktury Stowarzyszenia działają jednostki branżowe - Rady Krajowe o ogólnopolskim zasięgu, np.: Winiarstwa i Miodosytnictwa, Drożdżownictwa, Gorzelnictwa i Produkcji Biopaliw, Przetwórstwa i Zamrażalnictwa Owoców i Warzyw, Krajowe Forum Piekarzy i Cukierników.

 
Rozporządzenie 1169/2011

Rozporządzenie 1169/2011 i jego konsekwencje dotyczące przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

Rozporządzenie 1169/2011 ma na celu uporządkowanie, doprecyzowanie i rozszerzenie obowiązujących do tej pory wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych. Jest do obowiązującego stosowania od 13. grudnia 2014 r.

 24. kwietnia w Warszawie odbędzie się szkolenie dla producentów oraz innych zainteresowanych osób.  Będzie można zadać pytania szczegółowe i uzyskać wyczerpujące informacje, jaki wpływ na produkcję żywności ma Rozporządzenie 1169/2011.

W załączeniu karta zgłoszenia.

Więcej…
 
WYBORCZE KRAJOWE ZGROMADZENIE DELAGATÓW SITSPOŻ - PRZYSIEK K/TORUNIA 15.11.2013R,

W dniach 14-15 listopada br. delegaci oddziałów terenowych Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego  z całej Polski  gościli  na zaproszenie przewodniczącego  oddziału toruńskiego SITSpoż.  Edmunda Kośnika w Centrum Konferencyjnym” Daglezja w Przysieku k/Torunia. Program całości uroczystości składał się z czterech głównych punktów:
- ogólnopolskiej konferencji nt. „Szanse i zagrożenia dla rozwoju przemysłu spożywczego”,
- finału konkursu „ Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw 2013” 
- Wyborczego Krajowego Zjazdu Delegatów SITSpoż. oraz wizyty studyjnej w firmie winiarskiej VINPOL Sp. z  o.o. w Toruniu. Tak urozmaicony program  pobytu był możliwy dzięki temu, że oddział toruński SITSpoż. otrzymał dofinansowanie na organizację ogólnopolskiej konferencji i wyżej wymienionego konkursu w ramach Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich na lata 2007-2013. Patronat Honorowy nad konferencją i konkursem sprawował Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
Ważną częścią konferencji  były wystąpienia prof. dr hab. Stanisława Tyszkiewicza nt. roli środowisk naukowych i inżynierskich w kreowaniu postępu techniczno-ekonomicznego polskiego przetwórstwa rolno-spożywczego  oraz radcy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przemysława Saltarskiego nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i działań przewidzianych  dla Priorytetu I „ Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich”. Dzięki obu prezentacjom była możliwość zapoznania się  z działaniami jakie podejmowali wybitni naukowcy, także członkowie SITSpoż.,  dla rozwoju polskiej myśli technicznej w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. Profesor Tyszkiewicz w swej wypowiedzi ciepło wspominał zasługi zmarłego we wrześniu br.  przewodniczącego Rady Krajowej SITSpoż. prof. Andrzeja Borysa, a zebrani uczcili jego pamięć minutą ciszy. 
Urozmaiceniem prezentacji  były zdjęcia z dawnych sympozjów , konferencji, itp. na których  można było  rozpoznać  znanych  przedstawiciel  nauki  związanych z polskim przemysłem rolno-spożywczym.
Przemysław Saltarski -radca Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zaprezentował zebranym założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kolejne lata 2014-2020. Obecnie zakończyły się konsultacje społeczne w tym zakresie i szczegóły programu dopiero są doprecyzowane. Uczestnicy konferencji szczególnie zainteresowani byli dofinansowaniami w zakresie szkoleń i doradztwa, które przewidziane są w ramach Priorytetu I.
W godzinach popołudniowych w salach restauracyjnych ośrodka „ Daglezja”  rozpoczęło się podsumowanie tegorocznej edycji konkursu „Najlepszy Produkt Spożywczy Pomorza i Kujaw”.  Wśród nagrodzonych firm znajdowały się nie tylko zakłady przetwórstwa spożywczego, ale także restauracje i szkoły gastronomiczne. Uroczystość miała piękną oprawę muzyczną i medialną. Obecne były miejscowe media na czele z TVP Bydgoszcz a  orkiestra dęta z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury umilała zebranym czas swoim występem.
Drugiego dnia pobytu w Przysieku odbyło się Wyborcze Zgromadzenie Delegatów SITSpoż. Obrady prowadził wiceprzewodniczący Rady Krajowej SITSpoż. inż. Władysław Kopczyński z oddziału z Bielska-Białej.   Najważniejszym punktem obrad był wybór nowego przewodniczącego Rady Krajowej SITSpoż., mającego zastąpić przedwcześnie zmarłego prof. Andrzeja Borysa, który kierował Stowarzyszeniem od 2006 roku.  Zgromadzenie jednogłośnie na to stanowisko powołało  prof. Stanisława Tyszkiewicza reprezentującego  mazowiecki oddział SITSpoż.. Prof. Stanisław Tyszkiewicz w latach 1998 -2006 pełnił rolę przewodniczącego Zarządu Głównego SITSpoż.  Po wyborach nowowybrany przewodniczący przedstawił swoją wizję głównych kierunków działania Stowarzyszenia w najbliższych latach.
Ostatnim punktem pobytu przedstawicieli SITSpoż. w Toruniu była wizyta studyjna w firmie VINPOL Sp. z o.o. w Toruniu. Przewodnikiem po zakładzie była dyrektor Anna Kalinowska, która  jest także wiceprzewodniczącą Polskiej Rady Winiarstwa działającej w ramach SITSpoż. Zwiedzający mogli zapoznać się z  technologią produkcji win, obejrzeć zakładowe laboratorium i spróbować jak smakuje grzaniec  starotoruński produkowany przez VINPOL. 
Uczestnicy uroczystości, którzy przybyli z całej Polski, byli zachwyceni  gościnnością gospodarzy i dziękowali serdecznie przedstawicielom Toruńskiego Oddziału SITSpoż. za zaproszenie do Torunia.

alt  alt alt alt

 
Trwa wymiana legitymacji rzeczoznawców Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż

Zespół Rzeczoznawców informuje, że trwa aktualizacja uprawnień i wymiana legitymacji, uprawniających do wykonywania prac rzeczoznawczych. Legitymacje wydane przed dniem 1.06.2012 r. straciły ważność z dniem 31 grudnia 2012 roku.
Prosimy zainteresowanych: rzeczoznawców, zarządy oddziałów Stowarzyszenia i kierowników grup terenowych do składania w komisjach przy zarządach oddziałów wypełnionych wniosków.

Zapraszamy także do współpracy osoby związane z przemysłem spożywczym, które chciałyby uczestniczyć w pracach Zespołu Rzeczoznawców SITSpoż jako rzeczoznawcy.

Regulamin Zespołu i druki wniosków są dostępne są w zakładce Zespół Rzeczoznawców/druki dla rzeczoznawców.

W zakładce Zespół Rzeczoznawców/Lista rzeczoznawców jest zamieszczona lista rzeczoznawców, którzy zaktualizowali uprawnienia.

 
KONFERENCJA PT. "POSTĘPY BIOTECHNOLOGII I TECHNIKI PRODUKCJI ŻYWNOŚCI" 4-5 GRUDNIA 2013R.

W dniach 4-5 grudnia w Domu Technika NOT odbyła się konferencja pt. „Postępy Biotechnologii i Techniki Produkcji Żywności” oraz XL obchody Jubileuszowe Dni Przemysłu Mięsnego na które złożyły się konferencja „Bezpieczeństwo Żywności Pochodzenia Zwierzęcego”, sesja posterowa „Nauka Praktyce” a także ogłoszenie wyników konkursu „Produkt Najwyższej Jakości w Przemyśle Mięsnym” Jesień 2013.

Organizatorami byli : Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Rada Gospodarki Żywnościowej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stowarzyszenie Naukowo Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego, a także Fundacja Techniki Polskiej.   

Tematami poruszanymi w pierwszym dniu konferencji były m.in.

 •  Jakość i Bezpieczeństwo Żywności-referowanym przez Stanisława Kowalczyka-Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej – referowanym przez prof. Romana Urbana z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
 • Handel żywością na poziomie wspólnotowym i na rynku krajowym – referowany przez Marię Andrzeja Falińskiego z Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji.
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno –Spożywczego. Stan i perspektywy referowanym przez  Renatę Jędrzejczak z IBPRS
 • Transfer wiedzy i technologii do MŚP europejskiego przetwórstwa żywności. Projekt ramowy  PR-7 –referowanym przez  Andrzeja  Fetlińskiego z firmy Food Concept Poland
 •  Rola Rady Gospodarki Żywnościowej w opiniowaniu rozwiązań legislacyjnych dotyczących producentów żywności referowanym przez  Bronisława Wesołowskiego  z  RGŻ i SITSpoż
 • Problemy ze zmodyfikowaną genetycznie żywnością, a postępy inżynierii genetycznej  -referowanym przez   Marcina Filipeckiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,

Podsumowaniem pierwszego dnia był panel dyskusyjny, w którym referenci, członkowie Rady Gospodarki Żywnościowej, przedstawiciele uczelni wyższych, a także pracownicy instytutów badawczych dyskutowali nad przyszłością rozwoju żywności eksportowej na rynku europejskim i światowym, rozwoju lokalnych producentów żywności, a także nad upowszechnieniem jakości ekologicznej.

Drugiego dnia jednym z głównych tematów poruszonych było bezpieczeństwo zdrowotne żywności pochodzenia zwierzęcego-referowany przez Janusza Związka – Głównego Lekarza Weterynarii, a także problemy związane z gospodarką odpadami produkcyjnymi w przemyśle mięsnym – referowany przez Jacka Leonkiewicza - członka Rady Gospodarki Żywnościowej.

Następnie zostały ogłoszone wyniki XL Jubileuszowego Konkursu „Produkt najwyższej Jakości w przemyśle mięsnym” Jesień 2013, w grupie wędzonek, kiełbas suszonych, podsuszanych oraz wędlin surowych i surowych dojrzewających. Nagrody wręczała – z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - podsekretarz stanu Zofia Szalczyk, a także Renata Jędrzejczak p.o. Dyrektor Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Nagrody zostały przyznane m.in. dla Zakładów Mięsnych  Henryk Kania, a także Tarczyński S.A. Na koniec został pokrojono okolicznościowy tort, w związku z jubileuszowymi obchodami konkursu, a przybyli goście zostali zaproszeni na degustacje wyróżnionych produktów. 

alt alt

alt alt

 
RELACJA Z VII OGÓLNOPOLSKIEJ WYSTAWY I KONFERENCJI PIEKARSKIEJ

W dniu 20 listopada w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  odbyła się VII Ogólnopolska Wystawa i Konferencja Piekarska. Organizatorami imprezy było nasze Stowarzyszenie, „Przegląd Piekarski i Cukierniczy”, Krajowa Rada Drożdżownictwa oraz Rada Gospodarki Żywnościowej. Podczas konferencji miały miejsce następujące wykłady:

- Anny Kędry (Główny Inspektorat Sanitarny ) - Wymagania sanitarne

- Iwony Szepietowskiej  - Wymagania techniczne/organizacyjne

- Zbigniewa Oczadły - Czego oczekuje konsument? - Wsparcie sprzedaży pieczywa przez badania konsumenckie i testy sensoryczne

 - Krystyny Jarosz (Forum Piekarstwa i Cukiernictwa) - Doskonalenie technologii piekarskiej i wykorzystanie nowoczesnych kanałów dystrybucji  

- Bronisława Wesołowskiego (Rada Gospodarki Żywnościowej) - Przyszłość piekarstwa w Polsce na tle zachodzących zmian

Gości konferencji i wystawców zaszczycił swoją obecnością Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Stanisław Kalemba, który wyraził szacunek dla pracy całej branży piekarniczej.Dużym zainteresowaniem cieszyła się wystawa najlepszych produktów piekarskich. Producenci przedstawili wyroby, które zgłosili do oceny w VII Ogólnopolskim Konkursie Pieczywa oraz najciekawsze inne  produkty ze swoich zakładów. Wszystko cieszyło zarówno oko jak i podniebienie zwiedzających. Na zakończenie odbyło się wręczenie nagród i dyplomów laureatom VII Ogólnopolskiego Konkursu Pieczywa. 

Wyniki Konkursu zamieszczamy poniżej.

W kategorii Chleb mieszany

I miejsce i liczbę punktów 50 otrzymał chleb oznaczony nr 8A tj. chleb wiejski z Piekarni Familijnej, Krośnice,

II miejsce i liczbę punktów 48,75 otrzymał chleb oznaczony nr 11A tj. chleb sielski ze Spółdzielni Piekarsko - Ciastkarskiej Fawor, Poznań,

III miejsce i liczbę punktów 47,0 otrzymały chleb oznaczony nr 10A tj. chleb baltonowski ze Spółdzielni Piekarsko – Ciastkarskiej z Warszawy

W kategorii Pieczywo  żytnie

I miejsce i liczbę punktów 49,5 otrzymał chleb oznaczony nr 3B tj. chleb żytni 100% z Piekarni STAN-MAR, Czarże,

II miejsce i liczbę punktów 48,5 otrzymał chleb oznaczony nr 8B tj. chleb żytni bez drożdży z Piekarni Familijnej, Krośnice,

III miejsce - i liczbę punktów 47,0 otrzymał chleb oznaczony nr 10B tj. chleb pytlowy ze Spółdzielni Piekarsko – Ciastkarskiej z Warszawy

W kategorii Pieczywo z dodatkami prozdrowotnymi

I miejsce i liczbę punktów 43 otrzymał chleb oznaczony nr 1C tj. chleb słonecznikowy z Piekarni  Adam Ciszek, Dębica,

II miejsce i liczbę punktów 42 otrzymał chleb oznaczony nr 5C  tj. chleb razowy na miodzie z żurawiną ze Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność” Częstochowa,

III miejsce i liczbę punktów 40 otrzymał chleb oznaczony nr 8C tj. chleb fitness z Piekarni Familijnej, Krośnice

W kategorii Pieczywo pszenne

I miejsce i liczbę punktów 45,25 otrzymała bułka paryska oznaczona nr 4D z Piekarni Dąbrowscy, Stare Babice

II miejsce i liczbę punktów 41,25 otrzymały bułki poznańskie oznaczone nr 5D ze Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Jedność” Częstochowa,

III miejsce i liczbę punktów 40,25 otrzymały bułki owsiane oznaczone nr 9D z EKO PIEKARNI Sp. z o.o , Wydminy.

alt alt alt alt

 

 
Władze Stowarzyszenia

 

 Informujemy, że w dniu 1 czerwca 2012 r. zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego nowe władze naszego Stowarzyszenia, które wybrał Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów. Zgodnie z postanowieniami Zjazdu organem uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest obecnie Zarząd Główny na czele  z  Prezesem inż. Bronisławem Wesołowskim.  Jako organ nadzoru  powołana została Rada Krajowa, której przewodniczył prof. Andrzej Borys (do dn. 4.09.2013) z Mazowieckiego Oddziału SITSpoż  
W dniu 15 listopada 2013r. jednogłośnie wybrany został nowy przewodniczący Rady Krajowej - prof dr hab. Stanisław Tyszkiewicz

 

Pozostali członkowie Rady Krajowej:

Władysław Kopczyński – Oddział w Bielsku Białej
                                           – wiceprzewodniczący
Teresa Dąbrowska           – przedstawiciel 
                                               Konwentu Członków Honorowych
Elżbieta Polak                    – Oddział w  Łodzi
Alojzy Patelski                  – Oddział Poznań
Ryszard Sąsiadek             – Oddział Zielona Góra
Jerzy Salwowski               – Oddział Kielce
Stanisław Tyszkiewicz     – Oddział Warszawa
Teresa Wysocka              – Oddział Kielce    

 

We wpisie w KRS dokonano także nowelizacji w rozdziale dotyczącym przedmiotu działalności Stowarzyszenia.

 

Na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów wybrano także następujący nowy skład Głównego Sądu Koleżeńskiego:

 

Małgorzata Rawa             – Oddział Toruń  przewodnicząca
Marek Cierach                  – Oddział Olsztyn
Kazimierz Manista            – Oddział Warszawa
Paweł Plackowski             – Oddział Katowice
Halina Sobala                    – Oddział Częstochowa
Cezary Zacharski              – Oddział Radom

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7